האתר עדיין בהקמה. הטעויות  והשיבושים בטיפול!  
שנת הפעילות מסתיימת ב 31.7.20, חזרה לפעילות אחרי החגים, ב 13.10.20.

Contact

Talya Selbst

 

Address: Ha’mataim 64, Kfar Shmuel

Phone : +972-50-5237938

Email: talyasf@gmail.com