האתר עדיין בהקמה. הטעויות  והשיבושים בטיפול!  
שנת הפעילות מסתיימת ב 31.7.20, חזרה לפעילות אחרי החגים, ב 13.10.20.
קורס מבוא למסור נימה עומד להיפתח ביום ב' ה 9.11.20.