האתר עדיין בהקמה. הטעויות  והשיבושים בטיפול!  
קורס מבוא למסור נימה עומד להיפתח ב 30.11.20